Một số vấn đề về các Đảng chính trị trên thế giới\

Cuốn sách giới thiệu 20 đảng chính trị tiêu biểu trên thế giới được phân loại, lựa chọn ở các châu lục như châu Á, châu Âu, châu Mỹ; giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của các đảng chính trị, kinh nghiệm lãnh đạo, kinh nghiệm tranh quyền và cầm quyền, kinh nghiệm xây dựng và phát triển củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Toan (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Viết Thảo (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn