Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trong thế kỷ XXI

Sách tập hợp các bài tham luận do các nhà khoa học của Việt Nam và Nhật Bản tại hội thảo “Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI”, tháng 10/2011, phân tích các đặc điểm của thế giới đương đại; thực trạng và xu hướng phát triển của CNXH hiện đại và CNTB hiện đại; quá độ lên CNXH bỏ qua...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.423 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn