Hình tượng thực vật trong nghệ thuật tạo hình của người Việt

Sách mô tả chi tiết các loại hình thực vật và cách thể hiện hoa văn thảo mộc trên các mẫu hình tượng thực vật qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc từ thời Tiền sử đến nay; giới thiệu bức tranh toàn cảnh về mỹ thuật Việt Nam hiện tại, khẳng định giá trị thẩm mỹ, văn hóa truyền thống của hình tượng thự...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Triệu, Thế Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thời đại, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 730.9 H312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn