Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng

Cuốn sách tập hợp những bài viết, ý kiến đóng góp về công tác xây dựng đảng của đồng chí, đồng bào cả nước được đăng tải trên báo Nhân dân; đánh giá tình hình, nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, nhất là các nhóm giải pháp để thực hiện tốt các vấn đề trong xây dựng đảng như: đẩy mạnh tự phê bình và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn