Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo\

Cuốn sách được biên tập trên cơ sở kết quả hội thảo khoa học về “Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do Tạp chí Cộng sản và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2013. Nội dung sách tổng kết về thực tiễn phòng chống tham nhũng trên nhiều lĩnh vực ở Việt Nam; ng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Giang Long (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 364.132 B105v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn