History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam special relationship 1930-2007. Memoirs II

Sách tập hợp các bài viết của các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cựu chiến binh, quan chức cấp cao, chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước, tập trung vào cuộc chiến đấu đầy khó khăn gian khổ, tinh thần chiến đấu anh dũng và ngoan cường của nhân dân Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam trong cuộc đấu tranh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.597 H313t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn