Kỷ yếu hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Văn phòng Quốc hội nước CHDCND Lào lần thứ 7

Cuốn sách tập hợp các bài tham luận của cán bộ Văn phòng Quốc hội hai nước Lào và Việt Nam tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Văn phòng Quốc hội nước CHDCND Lào lần thứ 7, tại Đà Nẵng ngày 5/8/2013, tập trung vào các vấn đề công tác cán bộ; côn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.597 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn