Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay\

Cuốn sách gồm 48 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp; các nhà khoa học được tuyển chọn từ Hội thảo “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay” do tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Phúc (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Ph431c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn