Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010

Báo cáo trình bày đánh giá phát triển kinh tế-xã hội 1991-2000 và đề ra mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước trong 10 năm từ 2000-2010

Lưu vào:
Tác giả chính: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2001
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23707
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!