Văn bản mới hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động năm 1994: Sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007

Sách hệ thống hoá các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về việc làm, thời gian làm việc, về tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh lao động, về đình công và giải quyết các tranh chấp lao động

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 V115b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn