Tư tưởng văn hóa văn nghệ của chủ nghĩa Mác phương tây

Sách giới thiệu về tư tưởng văn hoá văn nghệ của chủ nghĩa Mác phương Tây thông qua việc lựa chọ nhưng nhân vật tiêu biểu nhất nhằm thuyết minh một khía cạnh đặc trưng nào đó của tư tưởng văn hoá văn nghệ và đề cập tới những phiên diện cốt lõi nhất; sự đánh giá thẳng thắn cái đúng, cái sai của các h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Lựu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 700.1 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn