Nguyễn Văn Cừ nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam

Sách giới thiệu khái quát thân thế, tiểu sử của nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ; những hoạt động và đóng góp to lớn của Ông đối với cách mạng Việt Nam; giới thiệu bản gốc những tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Hiếu
Đồng tác giả: Triệu Hiển
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2092 Ng527v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn