Trích dẫn APA

Nguyễn, K. V., Nguyễn, K. P., & Nguyễn, T. N. (2007). Việt Nam một thiên lịch sử. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Khắc Viện, Khắc Phê Nguyễn, and Thị Nhất Nguyễn. Việt Nam Một Thiên Lịch Sử. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Khắc Viện, Khắc Phê Nguyễn, and Thị Nhất Nguyễn. Việt Nam Một Thiên Lịch Sử. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.