Mécanismes économiques\

Giới thiệu sự vận hành của nền kinh tế, cơ sở lựa chọn chính sách kinh tế; các vấn đề cung, cầu, đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu, tiền công và lao động; các vấn đề tài chính như cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái

Lưu vào:
Tác giả chính: Patrick Artus
Đồng tác giả: Pierre Morin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1987
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 M201a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn