Contrats bancaires. Tom 1 : Contrats de services\

Sách giới thiệu các hợp đồng dịch vụ ngân hàng; sự phát triển của công nghệ tin học, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là những yếu tố tác động đến các vấn đề có liên quan đến hợp đồng ngân hàng, nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm đối với người thứ ba...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Francois Grua
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.082 C430t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn