Trích dẫn APA

(2007). Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Tục ngữ. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Tổng Tập Văn Học Dân Gian Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam: Tục Ngữ. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Trích dẫn MLA

Tổng Tập Văn Học Dân Gian Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam: Tục Ngữ. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.