L'économie de la France à l'horizon 2000

Trình bày những biến đổi trong thương mại và cạnh tranh thương mại; nhu cầu đời sống xã hội; sự lựa chọn chiến lược của các nhà lập chính sách; tiếp đó là 3 khả năng phát triển kinh tế Pháp : hòa nhập vào sự phân công lao động thế giới nhưng nợ nước ngoài lớn; phát triển với nhịp độ chậm; và thay đổ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1984
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 914.4 E201-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn