Thuế 2008

Bao gồm bộ Luật và các văn bản pháp luật liên quan về thuế thu nhập các nhân, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, nhà đất, tài nguyên, môn bài...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 Th507h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn