L'état de la planète\

Bộ sách gồm 2 tập nói về bối cảnh mới kinh tế thế giới đang đặt ra các vấn đề cần giải quyết : năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu, khai thác rừng; những vấn đề về môi trường môi sinh với sản xuất công nghiệp; cuối cùng là những khuyến nghị về cuộc cách mạng môi trường; cải thiện kinh tế thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lester R.Brown
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 551.1 E207a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn