Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Bao gồm Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, Tòa án, các cơ quan Chính phủ, cơ quan trung ương và địa phương; Thực hiện thỏa thuận quốc tế; trách nhiệm của các cơ quan liên quan cùng điều khoản thi hành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.9597 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn