Luật xây dựng: Construction law

Nêu những vấn đề cần biết về Luật xây dựng như thời gian thi hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thuật ngữ... cùng toàn văn bộ luật

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.078 L504x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn