Luật doanh nghiệp năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành

Giới thiệu toàn văn Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan tới phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thủ tục đăng ký kinh doanh, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.065 L504d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn