Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam

Khảo cổ học liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất phía Nam Việt Nam gồm vùng ngập mặn ở Đông Nam bộ, Cù lao Rùa, di tích Mỹ Lộc, Tiên Lãnh, di tích khảo cổ Óc Eo, quần thể mộ hợp chất Biên Hòa - Đồng Nai

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn