Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Trình bày các kỹ năng lãnh đạo cần thiết và các nguyên tắc bất biến mà những người lãnh đạo tài ba cần phải áp dụng và thực hành như lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, tính nhất quán, tạo ra sự thay đổi tích cực, cách giải quyết vấn đề, tầm nhìn......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: John C. Maxwell
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.4092 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn