Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Cung cấp những thông tin về các phương pháp, thủ tục và kỹ thuật có thể áp dụng vào cả 2 cách tiếp cận nghiên cứu định lượng và định tính gồm xác lập đề tài nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp xử lý dữ liệu, viết báo cáo nghiên cứu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trung Nguyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 001.4 Ph561p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn