Le droit contemporain des contrats\

Tập bài viết về lịch sử và sự tiến hóa của pháp luật hợp đồng dưới con mắt của các nhà nghiên cưú so sánh luật; phân tích các kỹ thuật hợp đồng hành chính các loại hình hợp đồng kinh doanh, hợp đồng gia đình và công nghệ tin học...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Loic Cadiet
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1987
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.44 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn