Luật lao động: Labour code

Toàn văn bộ Luật liên quan đến việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, Bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp, quản lý nhà nước và các điều khoản thi hành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 L504l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn