Xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng - thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu những vấn đề về xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng; nêu một số giải pháp về xây dựng, thể chế hóa cũng như tổ chức thực hiện các nghị quyết này

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Vượng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn