Chiến lược xung đột

Phân tích tình huống xung đột và hợp tác bằng các công cụ toán học như lý thuyết trò chơi, yếu tố ngẫu nhiên; Quá trình thiết lập môi trường tin cậy, hợp tác lâu dài nếu chịu hy sinh một phần quyền lợi; Giải thích thực tiễn của chiến lược cạnh tranh kinh doanh cũng như quyền quyết định chính trị và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 158 Ch305l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn