Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn

Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến đời sống vật chất của người dân Việt Nam dưới các vua Nhà Nguyễn: Dân cư, giới sĩ phu, nông dân và hoạt động nông nghiệp, thương mại và các vấn đề xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 05-27-2010 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn