Droit afraire\

Sách phân tích các quy định pháp luật về quyền khai thác và sử dụng đất : các loại hợp đồng cho thuê, thừa kế, các phương thức canh tác, vai trò của tòa án, quyền mua đất và các tổ chức sở hưũ ruộng đất

Lưu vào:
Tác giả chính: Christian Dupeyron
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1988
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn