Cẩm nang hướng dẫn pháp luật tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức các cấp

Bao gồm pháp lệnh cán bộ, công chức, quy định về tuyển dụng và quản lý, bổ nhiệm và miễn nhiệm cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn