Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, sự định hướng chính trị của nền hành chính nhà nước VN, vai trò trong công cuộc cải cách hành chính

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Huỳnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.597 V121d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn