Cẩm nang công tác tổ chức cải cách hành chính

Bao gồm các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan tới cải cách hành chính như hoạt động, tổ chức các cơ quan nội vụ, tổ chức - cán bộ hành chính, chế độ chính sách đối với công chức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.2 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn