Quản trị ngân hàng thương mại

Về các vấn đề liên quan tới việc quản lý ngân hàng thương mại như quản lý nguồn vốn, hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, quản lý rủi ro, phân tích hoạt động kinh doanh, marketing...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Mùi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.12 Qu105t
Bản Unknown Checked outHạn: 12-24-2009 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn