Dịch vụ ngân hàng hiện đại

Tiếp cận lý thuyết, chính sách và kinh nghiệm quốc tế để phân tích đánh giá thực tiễn và xác định các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam gồm thẻ điện tử, thanh toán điện tử liên ngân hàng và quốc tế, ngân hàng điện tử......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Quy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 D302v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn