Hành trình về làng Việt cổ

Giới thiệu về một số làng quê ở Đông - Đoài - Nam - Bắc: Dương Nội, Đông La, Yên Nghĩa, Vân Canh, Yên Sở...

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Xuân Đính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.72 H107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn