Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nêu những sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam gắn liền với cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

Lưu vào:
Tác giả chính: Sơn Tùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7032 C514g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn