Bình đẳng giới ở Việt Nam

Phân tích số liệu điều tra về bình đẳng giới gồm việc làm, mức sống, cơ hội đào tạo, phân công lao động, dạy con, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân, bạo lực gia đình, đời sống tinh thần và khuôn mẫu giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Vân Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.42 B312đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn