Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

Nghiên cứu về nguồn gốc hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, sự tương đồng và khác biệt với chủ nghĩa nhân văn Mac-xit, những đặc điểm và nội dung cơ bản, bản chất của chủ nghĩa nhân văn trong sáng tác của Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 V250c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn