Luật đê điều năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Toàn văn Luật đê điều và các văn bản pháp luật liên quan về củng cố và nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, quy hoạch phòng chốn lũ hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình; Quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.092 L504đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn