Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị truờng

Bao gồm các quy định về kinh doanh, đầu tư, cạnh tranh, quản lý tài chính, sử dụng vỗn; một số chính sách phát triển và hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 N122c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn