Polities of forests: Những quan điểm chính trị về tài nguyên rừng:công nghiệp rừng phương Bắc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa:Northern forest - industrial regimes in age Globalization

Nghiên cứu so sánh hiện trạng nền công nghiệp rừng tại Canada, Nauy và Nga. Những khó khăn của nền nông nghiệp này trong mối liên quan với cộng đồng, tác động qua lại giữa xã hội, môi trường và thương mại. Hướng nền nông nghiệp rừng phương Bắc tới sự tương đồng và đa dạng hóa phù hợp với điều kiện l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Burlington: Ashgate, 2004
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.09 P428-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn