A guide to asylum and immigration Act (Treatment of claimants, etc) 2004: Hướng dẫn về đạo luật nhập cư và điều dưỡng 2004(xử lý người yêu sách)

Nghiên cứu quá trình lập pháp của đạo luật 2004, bối cảnh hình thành các điều khoản khác nhau. Giải thích cách thực thi đạo luật cũng bao gồm toàn văn đạo luật này được áp dụng cụ thể tại vương quốc Anh và xứ Wales

Lưu vào:
Tác giả chính: Juss, Satvinder S
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : London; Sydney: Cavendish publishing Ltd, 2005
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.08 Gr105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn