Trích dẫn APA

Travers,Tony. (2004). The polities of London: Đời sống chính trị ở London: Quản lý một thành phố không thể kiểm soát:Governing an ungovernable City. New York: Palgrave Macmillan.

Chicago Style Citation

Travers,Tony. The Polities of London: Đời Sống Chính Trị ở London: Quản Lý Một Thành Phố Không Thể Kiểm Soát:Governing an Ungovernable City. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Trích dẫn MLA

Travers,Tony. The Polities of London: Đời Sống Chính Trị ở London: Quản Lý Một Thành Phố Không Thể Kiểm Soát:Governing an Ungovernable City. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.