Macroeconomic Policy

Khảo sát lại vai trò của quản lý trong nền kinh tế và chỉ rõ các chính sách năng động là thực sự cần thiết; phân tích các phương án mở cửa của Chính phủ úc hiện nay về chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái, và vấn đề tiền lương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Sydney: Allen & Unwin, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 339 M101r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn