World Health Organization: Tổ chức y tế thế giới (WTO)

Giới thiệu về WHO: Cơ cấu tổ chức tại trụ sở chính và các khu vực, mối quan hệ giữa WHO với các nhà nước, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, các chức năng trực tiếp và điều phối, hợp tác nghiên cứu và kỹ thuật, cơ sở pháp lý, dữ liệu và xuất bản phẩm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : The Hague; London; New York: Kluwer Law international, 2004
Chủ đề:
WHO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 610.6 W434l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn