States and Markets: An Introduction to International political Economy\

Tài liệu giới thiệu nền kinh tế chính trị quốc tế; cuộc xung đột giữa giá trị và lý thyết, quyền lực trong nền kinh tế thế giới và cơ cấu quyền lực trong chứng khoán, sản xuất, tài chính, các hệ thống vận tải, thương mại, năng lượng và phúc lợi xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Susan Strange
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Printer, 1988
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 St110e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn