Global political economy: Kinh tế chính trị toàn cầu

Nghiên cứu tổng quát về kinh tế chính trị toàn cầu tại các giai đoạn phát triển, sự điều phối kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại, quy chế thương mại toàn cầu, hệ thống tài chính, tiền tệ, khủng hoảng tài chính quốc tế. Cũng bàn về toàn cầu hóa và hậu quả tại các quốc gia, sự ảnh hưởng tới nền sản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Oxford: Oxford Univ Press, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337 Gl418a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn