The state of democratic theory: Học thuyết dân chủ tiên tiến

phân tích những điều kiện để nền dân chủ tồn tại những vấn đề thách thức do các nhóm dân tộc khác nhau và các yêu sách về quyền lợi của các nhóm, mối quan hệ giữa nền dân chủ và sự phân quyền lợi của các nhóm, mối quan hệ giữa nền dân chủ và sự phân bổ thu thập và giàu sang, quyền lực và cạnh tranh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Shapiro, Ian
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Oxford; Princeton: Princeton Univ Press, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 St110e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn